Passar alla människor för att spela basket?

all people to play basketballPå frågan om alla människor passar för att spela basket, kommer svaret att bli ett blankt nej. Gäller detta enbart på amatörmässig motionsnivå, så kommer naturligtvis alla att kunna utföra detta för här spelar det ingen roll hur bra du är utan alla som spelar gör det för att ha roligt tillsammans. Ska du spela basket i ett lag som tävlar för att vinna eller har en önskan om att bli basketspelare på elitnivå, kommer du dock att behöva ha vissa förutsättningar för att lyckas med detta. Det första kommer att grunda sig i hur lång du är. Är du för kort kommer du helt enkelt inte att kunna hävda dig och vara till någon nytta för något lag.

Nu är det inte bara längden som spelar in på om du kommer att passa för att spela basket på en högre nivå. Här kommer det att handla mycket om talang, förståelse för spelet samt den träffsäkerhet du har när det gäller att pytsa bollen i korgen. Mycket av dessa egenskaper går naturligtvis att träna upp, men det måste finnas någon form av grundtalang som ligger till grund för vad du kan utföra och hur långt du kan gå inom basket.

Något som i och för sig bara är en myt, är att basket lämpar sig bättre för svarta spelare. Detta är ganska svårt att bortse ifrån, men har helt klart inte något med att göra hur långt du kan gå som professionell basketspelare. På sista tiden har det synts tydligare, då det kommit fram många bra spelare av vit hudfärg. Nu är det ändå på något sätt lustigt att det är en så överlägsen mängd svarta spelare som når hög status inom denna sport, men det kan helt enkelt bero på att intresset för sporten är högre inom denna kategori av människor.