På frågan om vad bollsporter egentligen är kommer detta att vara en fråga