Monthly Archive:: June 2016

Sportbilar från 70-talet

70-talet var en stor era för bilindustrin, på denna tid började nästan alla ha råd med bil i västvärlden vilket satte spinn på industrin ordentligt. Detta ledde till att även sportbilar blev väldigt populära även bland medelsvenssons.